Poland's National Anthem

Poland's national anthemJeszcze Polska nie umarła kiedy my żyjemy co nam obca moc wydarła szablą odbijemy. Marsz, marsz Dąbrowski do Polski z ziemi włoski za twoim przewodem złączym się z narodem

Clearly Poland's not surrendered. As we survive. It's ours - strange vigilantes's theft weaponised reclaimed. March! March Dąbrowski! With our trip - Italy -> Poland under your orders we rejoined the nation.
Ojcze Nasz